Стефанов, Г. and Митова, Е. (2021) “Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит ”, Редки болести и лекарства сираци, 12(1), pp. 17-22. doi: 10.36865/2021.v12i1.136.