Колева, Р., Вълчанова, Д. and Дончева, Р. (2022) “Комбинация Down/Klinefelter синдром – клиничен случай”, Редки болести и лекарства сираци, 12(4), pp. 23-26. doi: 10.36865/2021.v12i4.149.