Ганева, М. (2022) “Съчетание на ювенилен идиопатичен артрит и конгенитална неутропения – представяне на клиничен случай”, Редки болести и лекарства сираци, 13(1), pp. 28-31. doi: 10.36865/2022.v13i1.154.