Искров, Г. and Стефанов, Р. (2022) “Неонаталният скрининг и новите дигитални технологии във фокуса на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци”, Редки болести и лекарства сираци, 13(2), pp. 3-4. doi: 10.36865/2022.v13i2.159.