Петкова, Т. and Мусурлиева, Н. (2022) “Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия”, Редки болести и лекарства сираци, 13(2), pp. 5-10. doi: 10.36865/2022.v13i2.160.