Божков, А., Пачева, И., Соткова, И., Панова, М., Тимова, Е. and Тодоров, Т. (2023) “Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане”, Редки болести и лекарства сираци, 13(3-4), pp. 10-13. doi: 10.36865/2022.v13i3-4.168.