Хайвазова, Я., Петкова, А., Миткова, З. and Камушева, М. (2023) “Анализ на употребата на лекарства за лечение на спинална мускулна атрофия в България”, Редки болести и лекарства сираци, 13(3-4), pp. 18-23. doi: 10.36865/2022.v13i3-4.169.