Андонова, С., Брадинова, И. and Савов, А. (2023) “Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти”, Редки болести и лекарства сираци, 14(1), pp. 32-38. doi: 10.36865/2023.v14i1.178.