Пенчев, П., Петров, П.-П., Иванов, К., Ильов, И., Енчев, Я. and Илиев, Б. (2024) “Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай”, Редки болести и лекарства сираци, 14(3-4), pp. 24-27. doi: 10.36865/2023.v14i3-4.191.