Рачева, Г. (2024) “Индуцирана от йонизиращи лъчения геномна нестабилност и възможна превенция срещу развитието на остри радиационни поражения или късни стохастични ефекти”, Редки болести и лекарства сираци, 15(1), pp. 20-24. doi: 10.36865/2024.v15i1.195.