Митева-Катранджиева, Ц. (2017) “Необходимост от унифицирано европейско законодателство, регулиращо използването на медицинска информация на пациенти с редки заболявания за изследователски цели”, Редки болести и лекарства сираци, 8(3), pp. 3-8. doi: 10.36865/2017.v8i3.22.