Митева-Катранджиева, Ц. (2017) “Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести”, Редки болести и лекарства сираци, 8(2), pp. 8-12. doi: 10.36865/2017.v8i2.27.