Митева-Катранджиева, Ц. (2017) “Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести”, Редки болести и лекарства сираци, 8(2), pp. 13-17. doi: 10.36865/2017.v8i2.28.