Търнев, И., Чамова, Т., Сарафов, С., Господинова, М., Синигерска, И., Киров, А., Гергелчева, В., Тодоров, Т., Капрелян, А., Ангелова, Л., Грудкова, М., Генов, К., Димитрова, Х., Стайков, И., Кастрева, К., Каменов, О., Богданова, Д., Иванов, И., Литвиненко, И., Переновска, П., Божинова, В. and Тодорова, А. (2015) “Селективни скринингови програми за ранна диагностика и ранно започване на лечение на пациенти с редки генетични заболявания – опитът в България”, Редки болести и лекарства сираци, 6(1), pp. 17-22. doi: 10.36865/2015.v6i1.3.