Райчева, Р. and Стефанов, Р. (2017) “Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики”, Редки болести и лекарства сираци, 8(1), pp. 10-26. doi: 10.36865/2017.v8i1.31.