Райчева, Р. and Стефанов, Р. (2015) “Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване”, Редки болести и лекарства сираци, 6(1), pp. 26-32. doi: 10.36865/2015.v6i1.33.