Искров, Г. and Стефанов, Р. (2018) “Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи”, Редки болести и лекарства сираци, 9(2), p. 3. doi: 10.36865/2018.v9i2.4.