Петрова, Г., Янева, Н., Калчева, М., Алексиев, А., Михова, Р., Атанасова, С., Минчева, Ц., Георгиева, А., Атанасова, С., Стратева, Т. and Савов, А. (2016) “Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза”, Редки болести и лекарства сираци, 7(3), pp. 11-16. doi: 10.36865/2016.v7i3.44.