Джамярова, Р., Енева, Е., Симеонова, Р., Попова, Е., Искров, Г., Митева-Катранджиева, Ц. and Стефанов, Р. (2016) “Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група”, Редки болести и лекарства сираци, 7(1), pp. 15-17. doi: 10.36865/2016.v7i1.48.