Митева-Катранджиева, Ц. and Стефанов, Р. (2016) “Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести”, Редки болести и лекарства сираци, 7(1), pp. 18-22. doi: 10.36865/2016.v7i1.49.