Валериева, Е., Атанасова, В., Ковачева, К., Коларова-Янева, Н., Георгиева, Д., Асанова, А. and Василев, И. (2018) “Случай на синдром на Adams-Oliver, проследяван от раждането до 1-годишна възраст”, Редки болести и лекарства сираци, 9(3), pp. 13-17. doi: 10.36865/2018.v9i3.57.