Искров, Г. and Стефанов, Р. (2018) “Оценка на разходната ефективност на здравните технологии в България – методологични проблеми и потенциални възможности”, Редки болести и лекарства сираци, 9(4), pp. 3-4. doi: 10.36865/2018.v9i4.61.