Велева, Н. (2019) “Оценка на здравни технологии при целеви терапии – специфични особености и методологични предизвикателства”, Редки болести и лекарства сираци, 10(1), pp. 5-11. doi: 10.36865/2019.v10i1.64.