Райчева, Р. and Христамян, М. (2019) “Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания”, Редки болести и лекарства сираци, 10(1), pp. 12-19. doi: 10.36865/2019.v10i1.65.