Христова, Е., Искров, Г. and Стефанов, Р. (2019) “Преконцепционна употреба на фолиева киселина за първична профилактика на редки генетични заболявания”, Редки болести и лекарства сираци, 10(1), pp. 20-25. doi: 10.36865/2019.v10i1.66.