Митова, Е. and Искров, Г. (2019) “Епидемиология на Х-свързаната хипофосфатемия”, Редки болести и лекарства сираци, 10(1), pp. 26-30. doi: 10.36865/2019.v10i1.67.