Камушева, М., Въндева, С., Еленкова, А., Захариева, С. and Петрова, Г. (2019) “Клинични ползи и финансова тежест на pasireotidе”, Редки болести и лекарства сираци, 10(2), pp. 10-17. doi: 10.36865/2019.v10i2.70.