Райчева, Р. and Стефанов, Р. (2019) “Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики”, Редки болести и лекарства сираци, 10(2), pp. 31-36. doi: 10.36865/2019.v10i2.75.