Райчева, Р. and Стефанов, Р. (2019) “Оценка на въздействието на оценката на здравните технологии”, Редки болести и лекарства сираци, 10(3), pp. 27-37. doi: 10.36865/2019.v10i3.83.