Райчева, Р. and Стефанов, Р. (2019) “Оценка на здравните технологии и определяне на приоритети”, Редки болести и лекарства сираци, 10(3), pp. 17-26. doi: 10.36865/2019.v10i3.84.