Райчева, Р. and Стефанов, Р. (2020) “Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии”, Редки болести и лекарства сираци, 10(4), pp. 22-30. doi: 10.36865/2019.v10i4.99.