[1]
Р. Райчева and Р. Стефанов, “Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 9, no. 1, pp. 13-27, Mar. 2018.