[1]
Р. Райчева and Р. Стефанов, “Обхват и цели на структурите за оценка на здравни технологии”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 10, no. 4, pp. 14-21, Jan. 2020.