[1]
Г. Искров and Р. Стефанов, “Иновация, добавени ползи и ценообразуване при оценката на здравни технологии”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 11, no. 1, pp. 3-4, Jun. 2020.