[1]
Г. Искров and Р. Стефанов, “Започва ли глобална промяна в парадигмата за оценка на здравните технологии?”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 11, no. 3, pp. 5-8, Oct. 2020.