[1]
Е. Мермеклиева, “Съвременна диагностика на наследствените ретинални дистрофии”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 11, no. 3, pp. 9-14, Oct. 2020.