[1]
Г. Искров and Р. Стефанов, “Регламент (ЕО) № 141/2000 за лекарствата сираци – 20 години по-късно”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 11, no. 3, pp. 3-4, Oct. 2020.