[1]
Г. Искров, Н. Богоева, and Р. Стефанов, “Методологични въпроси при критично четене на мета-анализи за нуждите на оценка на здравните технологии”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 9, no. 1, pp. 35-39, Mar. 2018.