[1]
А. Първанова, М. Камушева, and М. Димитрова, “Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 11, no. 3, pp. 22-31, Oct. 2020.