[1]
Г. Искров and Р. Стефанов, “Редките болести през 2020 г. – какво научихме? ”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 11, no. 4, pp. 3-4, Jan. 2021.