[1]
Р. Цолов and Г. Йорданов, “Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 11, no. 4, pp. 12-15, Jan. 2021.