[1]
Г. Искров and Р. Стефанов, “Икономическо моделиране при оценка на здравните технологии – какво е допустимо и какво има смисъл?”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 12, no. 1, pp. 3-4, Apr. 2021.