[1]
М. Станчева, “Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 12, no. 1, pp. 5-9, Apr. 2021.