[1]
М. Камушева, Я. Русенова, А. Първанова, С. Въндева, and А. Еленкова, “Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 12, no. 1, pp. 10-16, Apr. 2021.