[1]
Г. Стефанов and Е. Митова, “Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит ”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 12, no. 1, pp. 17-22, Apr. 2021.