[1]
Г. Искров and Р. Стефанов, “Към нов подход при оценка на лекарствата сираци в Германия”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 12, no. 4, pp. 3-4, Feb. 2022.