[1]
Р. Колева, Д. Вълчанова, and Р. Дончева, “Комбинация Down/Klinefelter синдром – клиничен случай”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 12, no. 4, pp. 23-26, Feb. 2022.