[1]
М. Ганева, “Моногенни автоинфламаторни заболявания. Периодични фебрилни синдроми”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 12, no. 4, pp. 14-19, Feb. 2022.