[1]
М. Ганева, “Съчетание на ювенилен идиопатичен артрит и конгенитална неутропения – представяне на клиничен случай”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 13, no. 1, pp. 28-31, Jun. 2022.