[1]
Г. Искров and Р. Стефанов, “Неонаталният скрининг и новите дигитални технологии във фокуса на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 13, no. 2, pp. 3-4, Aug. 2022.